ΛENGEVNCE
Music / chip SoundCloud

7key VENGEANCE ☆12(1915+85=2000)
12key Another ☆12(1408+71=1479)

BPM199 length 2:40

ゲームを準備しています...

このメッセージがいつまでも消えない場合、
Google ChromeやFirefox等、HTML5に対応したブラウザをご利用ください。------------------------------作品コメント------------------------------

多鍵祭'20参加作品

チュウニズムの公募に出して無事(?)落選した曲です

7拍子と4拍子が交互に織り込まれた激しい曲になってます

譜面も程よく難しい

~~~VENGEANCE~~~
tool:87.39*

~~~Another~~~
tool:46.63